ลักษณะภายนอกของม้าบ่งบอกได้มากกว่าที่คุณรู้ คุณภาพของขนม้าแสดงให้เห็นเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของสุขภาพม้า ซึ่งในขณะเดียวกันคุณภาพของขนที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณแรกของปัญหาสุขภาพ โภชนาการที่ไม่เหมาะสม หรือการบำรุงที่ไม่ดี

ขน แผงคอ หาง และผิวหนังของม้าล้วนทำมาจากเนื้อเยื่อผิวหนัง เนื้อเยื่อผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายม้า ขนและผิวหนังทำหน้าที่บ่งบอกสุขภาพโดยรวมและประสิทธิภาพของม้า ดังนั้นลักษณะขนและผิวหนังที่สุขภาพดีจะเป็นดังนี้:

  • สามารถช่วยป้องกันแมลงและจุลินทรีย์
  • เป็นฉนวนร่างกายในสภาพอากาศหนาวเย็น
  • สามารถผลิตน้ำมันจากธรรมชาติเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์และขับไล่น้ำ
  • ทำให้ม้าเย็นลงในสภาพอากาศที่ร้อนด้วยการผลิตเหงื่อ
  • ให้ความงามตามธรรมชาติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพขนและผิวหนังของม้า

การดูแลรักษาสภาพขนให้แข็งแรงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคุณภาพ ปัจจัยต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน

กรรมพันธุ์ (Genetic)
เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ยีนที่ม้าแต่ละตัวได้รับมานั้นสามารถเป็นตัวตัดสินความแตกต่างระหว่างขนที่สวยงามกับขนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบได้

โภชนาการ (Nutrition)
การขาดสารอาหารหรือการบริโภคมากเกินไปมักนำไปสู่การพัฒนาของขนที่หมอง บาง เปราะ และหยาบกร้าน
การเสริม Selenium ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผิวหนังและขนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกีบเท้าด้วย หากม้าของคุณมีกีบเท้าไม่สมบูรณ์และขนบางหรือหยาบกร้าน คุณอาจต้องตรวจสอบปริมาณ Selenium ในอาหารของม้ารวมทั้งในเลือดอีกด้วย

สิ่งแวดล้อม (Environment)
ปรสิตและจุลินทรีย์สามารถรบกวนการเจริญเติบโตของเส้นขน ทำให้ผมเป็นหย่อมและเปราะบาง แต่ด้วยการเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในการรักษาจึงมียาสำหรับรักษาสำหรับม้าโดยเฉพาะ
แมลงกัดต่อยทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ ซึ่งอาจทำให้ม้ากัดหรือถูบริเวณที่เป็นแผล ส่งผลให้ผมร่วงเป็นหย่อม ลดระยะเวลาลงทุ่งหญ้าและใช้สเปรย์สามารถช่วยลดการสัมผัสกับแมลงได้ สภาพผิวที่แข็งแรงจะมีความทนทานต่อการระคายเคืองจากแมลงกัดต่อยระดับหนึ่ง
การถูกแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้สีของเสื้อม้าของคุณมัว แต่ในขณะเดียวกันการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เปียกและเป็นโคลนเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดแผล ผมร่วง การติดเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต

โรคและสภาวะของม้า (Disease and Equine Conditions)
โรคต่างๆ และสภาพผิวหนังอาจส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของเส้นขน รวมทั้งทำให้ขนหลุดร่วงได้ ขนที่หมองหรือเปราะบางไม่ใช่อาการข้างเคียงที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่อาจเป็นเพราะยาบางชนิดอาจทำให้ผมร่วงหรือขนเป็นหย่อมได้ ควรปรึกษาสัตวแพทย์หากคุณเริ่มเห็นผลข้างเคียงนี้

การบำรุงดูแลที่ไม่เหมาะสม (Improper Maintenance)
การละเลยสุขอนามัยของม้าอาจส่งผลเสียต่อขนและผิวหนังของม้า ระบบการดูแลที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับขนที่สวยงาม
การอาบน้ำ และการปรับสภาพมากเกินไปสามารถดึงเอาน้ำมันธรรมชาติที่สำคัญของขนม้าออกได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ขนหมองคล้ำ รวมทั้งพิจารณาเครื่องมือที่คุณใช้ในการกรูมมิ่งและจุดประสงค์ ตัวอย่างเช่น currybomb นวดผิวช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำมันตามธรรมชาติของผิวหนัง ในขณะที่แปรงที่นุ่มกว่าจะช่วยกระจายน้ำมันเหล่านั้นไปทั่วร่างกายของม้าได้ดีกว่า การใช้หวีคู่กัน
แม้ว่าหลายปัจจัยจะส่งผลเสียต่อผิวหนังและขนของม้า โภชนาการที่สมดุล การควบคุมสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถช่วยพัฒนาขนได้อย่างแท้จริง การใช้ปัจจัยเหล่านี้ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอ แต่สามารถดูแลผิวหนังและขนของม้าได้ยั่งยืนที่สุด

Leave a Reply