FrogAde

  • FrogAde ช่วยกระตุ้นการไหลเวียน บริเวณกีบและพื้นเท้าม้า มาพร้อมชุดแปรงช่วยให้ทาได้ง่าย และป้องกันฝ่าเท้าและกีบที่อาจเกิดอาการอักเสบได้