Respiratory Syrup

  • Respiratory Syrup มีส่วนผสมจากเอ็กไคนาเซีย โป๊ยกั๊ก ยี่หร่า ริบเวิร์ต เกาลัด พริมโรส และโหระพา ซึ่งเป็นสารสกัดจากของเหลวเข้มข้น เพื่อชดเชยการขาดสารอาหารหรืออาการที่อาจเกิดความเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรบกวนระบบทางเดินหายใจและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง