Horse-Pro Premium calcium 10 kg

พรีเมี่ยมแคลเซี่ยมชนิดผงเข้มข้น
สามารถบำรุงกระดูกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้อย่างเห็นผล

ให้รับประทานเช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนผสมกับอาหาร

รับประทานง่ายและเห็นผลไว

ถัง package แน่นหนา ใช้งานสะดวก