Absorbine® Veterinary Liniment Gel 12oz

  • ทรีตเมนต์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดอาการบวม ที่เกิดจากการออกแรงมากเกินไป การบาดเจ็บหรืออาการปวดข้ออักเสบ
  • สามารถใช้ป้องกันอาการข้อต่อแข็ง กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นก่อนการทำงาน
  • ผสมผสานสมุนไพร Calendula, Echinacea และ Wormwood
  • เจลกลิ่นสเปียร์มินต์ประกอบด้วยเมนทอลธรรมชาติและสารสกัดจากสมุนไพร บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อและข้ออักเสบ สะดวกต่อการใช้งาน