รู้หรือไม่? ม้าเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถอาเจียน หรือขย้อนอาหารออกจากกระเพาะอาหารได้

ก่อนที่จะไปทราบถึงประเภทอาหารที่เหมาะกับม้า มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของม้ากันก่อน… การย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปากของม้าเพื่อลดขนาดของอาหารให้ง่ายต่อการย่อย ทั้งการย่อยที่ระบบทางเดินอาหารส่วนหน้า และการย่อยที่ระบบทางเดินอาหารส่วนท้าย จำนวนครั้งในการเคี้ยวของม้ามีผลโดยตรงต่อการหลั่งน้ำลาย เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำลายที่ม้าหลั่งออกมาระหว่างการกินอาหารข้นและอาหารหยาบ จะพบว่าเมื่อกินอาหารหยาบม้าจะมีการเคี้ยวและหลั่งน้ำลายมากกว่าการกินอาหารข้น 3-4 เท่า ม้าจะต้องเคี้ยวมากถึง 3,500 ครั้งต่ออาหารหยาบ 1 กิโลกรัม ในขณะที่ม้าจะมีการบดเคี้ยวเพียงแค่ 800-1,200 ครั้งเท่านั้นหากกินอาหารข้นในปริมาณที่เท่ากัน

กระเพาะอาหารของม้ามีขนาดเล็กเพียง 8-9% ของระบบทางเดินอาหารทั้งหมด เราจึงควรจำกัดปริมาณของอาหารข้นที่ให้กับม้าในแต่ละมื้อโดยไม่ควรให้เกิน 1.5-2 กิโลกรัมต่อมื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอาการเสียดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
กระเพาะอาหารของม้าถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ glandular และ non-glandular  อาหารที่ม้ากินเข้าไปจะผ่านเข้ากระเพาะอาหารในส่วน non-glandular ที่มี pH ค่อนข้างสูง เป็นบริเวณที่ไม่มีต่อมผลิตน้ำย่อย ไม่มี mucus layer ที่ช่วยปกป้องผนังกระเพาะอาหารจากน้ำย่อย กระเพาะอาหารในส่วนนี้จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากน้ำลายที่ม้าผลิตออกมาช่วยเป็นบัฟเฟอร์รักษาความเป็นกรดด่าง หากม้าได้รับอาหารข้นในปริมาณมาก ได้รับอาหารหยาบในปริมาณน้อย ก็จะทำให้ม้าผลิตน้ำลายลดลง pHของกระเพาะอาหารส่วน non-glandular ต่ำลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหารมากขึ้น อาหารจะใช้เวลาเดินทางผ่านกระเพาะอาหารเพียงแค่ 20-30 นาทีเท่านั้น แล้วอาหารก็จะผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กต่อไป
ลำไส้เล็ก (small intestine) มีความยาว 20-25 เมตร คิดเป็น 75% ของความยาวของทางเดินอาหารทั้งหมด แต่ลำไส้เล้กลับมีความจุเพียงแค่ 30% ของทางเดินอาหารทั้งหมดเท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำไส้เล็กในม้านั้นมีขนาดเล็กนั่นเอง ในลำไส้เล็กนี้อาหารจะถูกย่อยและดูดซึมแบบ enzymatic digestion โดยอาหารที่ผ่านเข้าลำไส้เล็กนั้นจะมี pH อยู่ที่ 2.5-3.5 เท่านั้น พฤติกรรมการกินของม้าที่กินอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้กินเป็นมื้อ ส่งผลให้ม้าวิวัฒนาการมาโดยที่ไม่มี gall bladder ลำไส้เล็กส่วน duodenum ของม้าจึงมีการหลั่งน้ำดี (bile) อยู่ตลอดเวลา โดยน้ำดีจะช่วยให้อาหารที่ผ่านเข้าลำไส้เล็กนั้นมี pH อยู่ที่ 7-7.5 และลำไส้เล็กยังมีการหลั่ง bicarbonate เพื่อช่วยปรับ pH ของอาหารก่อนที่อาหารจะผ่านเข้าไปสู่ลำไส้ใหญ่
pH ในลำไส้เล็กของม้านั้นมีความสำคัญมาก เพราะหาก pH ของลำไส้เล็กไม่เป็นกลาง เอนไซม์ต่างๆ ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนก็จะไม่สามารถทำงานได้ การขนส่งสารอาหารผ่านผนังลำไส้ก็จะทำได้ลดลง ส่งผลให้ม้าไม่สามารถนำสารอาหารที่กินไปไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
ระบบทางเดินอาหารส่วนท้ายของม้าประกอบด้วย ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ขนาดใหญ่ ลำไส้ใหญ่ขนาดเล็ก และไส้ตรง ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นประกอบด้วย 12-15% ของความจุทางเดินและลำไส้ใหญ่ 40-50% ของความจุทางเดิน หน้าที่หลักของส่วนนี้คือการย่อยจุลินทรีย์ (การหมัก) ของเส้นใยอาหาร (คาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างเป็นหลักจากอาหารสัตว์ในอาหารของม้า) ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่สำคัญของการหมักคือกรดไขมันระเหย (อะซิติก โพรพิโอนิก และบิวทิริก) ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับม้าที่เลี้ยงด้วยอาหาร จำพวก หญ้าหรือหญ้าแห้ง การหมักยังทำให้เกิดก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เช่นเดียวกับวิตามินบีส่วนใหญ่และกรดอะมิโนบางชนิด หน้าที่อีกอย่างของระบบนี้คือการดูดน้ำกลับ

ม้าต้องการสารอาหารหลัก 6 ประเภทเพื่อความอยู่รอด

น้ำ เป็นสารอาหารที่จำเป็นที่สุด หนั่นเช็คอย่างสม่ำเสมอว่าม้าได้รับน้ำที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอ โดยทั่วไปแล้วม้าจะดื่มน้ำประมาณ 1 ลิตรต่อหญ้าแห้งทุก 1 กิโลที่กิน และในกรณีอุณหภูมิสูง การทำงานหนัก หรือแม่ม้าที่กำลังให้นม ความต้องการน้ำอาจเพิ่มเป็น 3 ถึง 4 เท่าของปริมาณความต้องการปกติ ไขมัน สามารถเพิ่มไขมันในอาหารเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานอาหาร ไขมันมีพลังงาน 9 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าธัญพืชหรือคาร์โบไฮเดรตถึง 3 เท่า อย่างไรก็ตาม อาหารที่มีไขมันสูงบางชนิดจะมีไขมัน 10 ถึง 12% คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักที่มักถูกเลือกใช้ โครงสร้างหลักๆคือ กลูโคส คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้เช่นแป้งและน้ำตาลจะถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสในลำไส้เล็กและดูดซึมได้ง่าย คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ละลายน้ำ เช่น ไฟเบอร์ (เซลลูโลส) จะบายพาสการย่อยด้วยเอนไซม์และต้องหมักโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เพื่อปลดปล่อยแหล่งพลังงาน คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้มีอยู่ในเกือบทุกแหล่งอาหาร ข้าวโพดมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือข้าวบาร์เลย์และข้าวโอ๊ต อาหารสัตว์มักมีแป้งเพียง 6 ถึง 8% แต่การกินแป้งจำนวนมากหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูงอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการจุกเสียดหรืออักเสบได้ โปรตีน มันถูกใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อในช่วงเจริญเติบโตหรือการออกกำลัง โครงสร้างหลักของโปรตีนก็คือ กรดอะมิโน ซึ่งถั่วเหลืองและถั่ว alfalfa เป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถเพิ่มลงในอาหารได้อย่างง่ายดาย ม้าโตเต็มวัยส่วนใหญ่ต้องการโปรตีนเพียง 8-10% ในขณะที่แม่ม้าที่กำลังให้นมหรือลูกม้าในช่วงกำลังโตจะต้องการโปรตีนในสัดส่วนที่มากกว่า สัญญาณของการขาดโปรตีนในม้า ได้แก่ อาการขนหยาบ น้ำหนักลด อัตราการเจริญเติบโตลดลง การผลิตน้ำนมและประสิทธิภาพลดลง ในทางกลับกัน โปรตีนที่มากเกินไปอาจส่งผลให้มีการดื่มน้ำและการถ่ายปัสสาวะเพิ่มขึ้น และการสูญเสียเหงื่อในระหว่างออกกำลังกายก็เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ร่างกายขาดน้ำและอิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุล วิตามิน ม้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการเลี้ยงดูมักจะมีวิตามินในปริมาณที่เพียงพอในอาหารของพวกมัน หากได้รับอาหารสัตว์สีเขียวสดหรืออาหารแบบ premixed แต่ในกรณีที่ม้าต้องการอาหารเสริมวิตามิน ก็ต่อเมื่อได้รับอาหารที่มีเมล็ดพืชสูงหรือหญ้าแห้งที่มีคุณภาพต่ำ หรือกรณีม้ามีความเครียดจากการเดินทาง การแสดง การแข่ง กิจกรรมที่ต้องออกแรงเป็นเวลานาน หรือรับประทานอาหารไม่ดี รวมทั้ง การป่วยและหลังผ่าตัด วิตามินส่วนใหญ่พบได้ในอาหารสัตว์ที่มีใบสีเขียว วิตามินอีพบได้ในอาหารสัตว์ที่มีสีเขียวสด ปริมาณจะลดลงตามการเจริญเติบโตของพืชและจะถูกทำลายในระหว่างการเก็บรักษาในระยะยาว ม้าที่ออกกำลังกายหนักหรืออยู่ภายใต้ภาวะเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจได้รับประโยชน์จากการเสริมวิตามินอี วิตามินเคและบีคอมเพล็กซ์ผลิตโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ วิตามินซีพบได้ในผักและผลไม้สด และผลิตโดยตับตามธรรมชาติ อาหารของม้ามักไม่มีสิ่งเหล่านี้ ม้าที่เครียดอย่างรุนแรงอาจได้รับประโยชน์จากอาหารเสริม B-complex และวิตามินซีในช่วงที่มีความเครียด แร่ธาตุ สำหรับม้า แร่ธาตุจำเป็นสำหรับการรักษาโครงสร้างของร่างกาย ความสมดุลของของเหลวในเซลล์ (อิเล็กโทรไลต์) การนำกระแสประสาท และการหดตัวของกล้ามเนื้อ ปริมาณแร่ธาตุขนาดใหญ่ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แมกนีเซียม และกำมะถันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จำเป็นทุกวัน แคลเซียมและฟอสฟอรัสจำเป็นในอัตราส่วนเฉพาะ 2:1 แต่ไม่น้อยกว่า 1:1 Alfalfa เพียงอย่างเดียวสามารถเกินอัตราส่วน Ca:P ที่ 6:1 การที่ม้าเหงื่อออกจะทำให้โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ออกจากร่างกายของม้า ดังนั้น การเสริมอิเล็กโทรไลต์อาจเป็นประโยชน์สำหรับม้าที่มีเหงื่อออกมาก โดยปกติ หากม้าที่โตเต็มวัยที่กินหญ้าสีเขียวสดและอาหารแบบ pre-mixed พวกเขาจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมในอาหาร ยกเว้นโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ซึ่งควรมีอยู่เสมอ ม้าอายุน้อยอาจต้องเพิ่มแคลเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง และสังกะสีในช่วงปีแรกหรือสองปี Forages จัดเป็นพืชตระกูลถั่วหรือหญ้า สารอาหารใน Forages จะแตกต่างกันไปตามความสมบูรณ์ของหญ้า การปฏิสนธิ การจัดการ และสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดปริมาณสารอาหาร พืชตระกูลถั่วมักจะมีโปรตีน แคลเซียม และพลังงานสูงกว่าหญ้า พืชตระกูลถั่วบางชนิด ได้แก่ clover และ alfalfa หญ้าที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ หญ้าออร์ชาร์ด ทิโมธี บลูแกรส และเฟสคิว หญ้าแห้งเป็นอาหารสัตว์ที่ ถูกเก็บแล้วนำมาตากแห้ง และมัดก่อนป้อนให้ม้า หญ้าแห้งจากพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนและแคลเซียมมากกว่าหญ้าแห้งทั่วไป 2-3 เท่า อย่างไรก็ตาม มันมักจะมีราคาแพงกว่า หญ้าแห้งทั่วไป ได้แก่ หญ้าทิโมธี โบรเม และสวนผลไม้ มีลำต้นละเอียด หัวเมล็ด และใบยาวกว่าพืชตระกูลถั่ว

Feeding Guideline:

 • 1. Foragesเป็นหลัก! พยายามป้อน Forages ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอจากนั้นจึงเพิ่มความเข้มข้น
 • 2. ให้อาหารในอัตรา 1.5 ถึง 2% ของน้ำหนักตัวของม้า
  •  ป้อนตามน้ำหนัก ไม่ใช่ปริมาตร!** ข้าวโอ๊ต 1 ปอนด์ ไม่ได้เท่ากับข้าวโพด 1 ปอนด์**
 • 3. กระเพาะอาหารม้ามีขนาดเล็ก ดังนั้นควรให้อาหารวันละสองครั้งไม่เกิน โดยน้ำหนักตัวไม่เกิน 0.5% ต่อมื้อ
 • 4. เพื่อรักษาน้ำหนักตัว ม้าส่วนใหญ่ต้องการเฉพาะอาหารสัตว์ น้ำ และบล็อกแร่เท่านั้น
 • 5. จัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง: ควรเก็บให้ปราศจากเชื้อรา หนู หรือการปนเปื้อน
 • 6. รักษาอัตราส่วน Ca:P ไว้ประมาณ 2 ส่วน Ca ต่อ 1 ส่วน P
 • 7. ให้อาหารตามกำหนดเวลา (ม้าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยและอารมณ์เสียง่ายเมื่อเปลี่ยนกิจวัตร)
 • 8. เปลี่ยนอาหารทีละน้อย (ท้องม้าไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนอาหารอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดอาการจุกเสียดได้)
 • 9. เมื่ออัตราการออกกำลังลดลง ให้ลดปริมาณลง
 • 10. ตรวจสอบฟันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเคี้ยวอาหารได้

Leave a Reply