รู้หรือไม่? ม้าเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถอาเจียน หรือขย้อนอาหารออกจากกระเพาะอาหารได้

อาหารแบบไหนเหมาะกับม้าที่สุด? ก่อนที่จะไปทราบถึงประเภทอาหารที่เหมาะกับม้า มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางเดิน อาหารของม้า กันก่อน… การย่อยอาหารเริ่มต้นที่ปากของม้าเพื่อลดขนาดของอาหารให้ง่ายต่อการย่อย ทั้งการย่อยที่ระบบทางเดินอาหารส่วนหน้า และการย่อยที่ระบบทางเดินอาหารส่วนท้าย จำนวนครั้งในการเคี้ยวของม้ามีผลโดยตรงต่อการหลั่งน้ำลาย เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำลายที่ม้าหลั่งออกมาระหว่างการกินอาหารข้นและอาหารหยาบ จะพบว่าเมื่อกินอาหารหยาบม้าจะมีการเคี้ยวและหลั่งน้ำลายมากกว่าการกินอาหารข้น 3-4 เท่า ม้าจะต้องเคี้ยวมากถึง 3,500 ครั้งต่ออาหารหยาบ 1 กิโลกรัม ในขณะที่ม้าจะมีการบดเคี้ยวเพียงแค่ 800-1,200 ครั้งเท่านั้นหากกินอาหารข้นในปริมาณที่เท่ากัน

กระเพาะอาหารของม้ามีขนาดเล็กเพียง 8-9% ของระบบทางเดินอาหารทั้งหมด เราจึงควรจำกัดปริมาณของอาหารข้นที่ให้กับม้าในแต่ละมื้อโดยไม่ควรให้เกิน 1.5-2 กิโลกรัมต่อมื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอาการเสียดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  และในเมื่อม้าไม่สามารถ ที่จะอาเจียนออกมาเองได้ หรือพยายามจะขย้อนอาหารออกมาเหมือนมนุษย์ได้ การเลือกอาหารที่เหมาะกับร่างกาย และวิถีชีวิต การออกกำลังของแต่ละตัวนั้นสำคัญมาก เช่น หากออกกำลังกายไม่มาก อาจจะหาอาหารที่ให้ค่าพลังงานไม่สูงจนเกินไป เป็นต้น

กระเพาะอาหารของม้าถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ glandular และ non-glandular  อาหารที่ม้ากินเข้าไปจะผ่านเข้ากระเพาะอาหารในส่วน non-glandular ที่มี pH ค่อนข้างสูง เป็นบริเวณที่ไม่มีต่อมผลิตน้ำย่อย ไม่มี mucus layer ที่ช่วยปกป้องผนังกระเพาะอาหารจากน้ำย่อย กระเพาะอาหารในส่วนนี้จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากน้ำลายที่ม้าผลิตออกมาช่วยเป็นบัฟเฟอร์รักษาความเป็นกรดด่าง หากม้าได้รับอาหารข้นในปริมาณมาก ได้รับอาหารหยาบในปริมาณน้อย ก็จะทำให้ม้าผลิตน้ำลายลดลง pHของกระเพาะอาหารส่วน non-glandular ต่ำลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหารมากขึ้น อาหารจะใช้เวลาเดินทางผ่านกระเพาะอาหารเพียงแค่ 20-30 นาทีเท่านั้น แล้วอาหารก็จะผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กต่อไป

ลำไส้เล็ก (small intestine) มีความยาว 20-25 เมตร คิดเป็น 75% ของความยาวของทางเดินอาหารทั้งหมด แต่ลำไส้เล้กลับมีความจุเพียงแค่ 30% ของทางเดินอาหารทั้งหมดเท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำไส้เล็กในม้านั้นมีขนาดเล็กนั่นเอง ในลำไส้เล็กนี้อาหารจะถูกย่อยและดูดซึมแบบ enzymatic digestion โดยอาหารที่ผ่านเข้าลำไส้เล็กนั้นจะมี pH อยู่ที่ 2.5-3.5 เท่านั้น พฤติกรรมการกินของม้าที่กินอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้กินเป็นมื้อ ส่งผลให้ม้าวิวัฒนาการมาโดยที่ไม่มี gall bladder ลำไส้เล็กส่วน duodenum ของม้าจึงมีการหลั่งน้ำดี (bile) อยู่ตลอดเวลา โดยน้ำดีจะช่วยให้อาหารที่ผ่านเข้าลำไส้เล็กนั้นมี pH อยู่ที่ 7-7.5 และลำไส้เล็กยังมีการหลั่ง bicarbonate เพื่อช่วยปรับ pH ของอาหารก่อนที่อาหารจะผ่านเข้าไปสู่ลำไส้ใหญ่

 

pH ในลำไส้เล็กของม้านั้นมีความสำคัญมาก เพราะหาก pH ของลำไส้เล็กไม่เป็นกลาง เอนไซม์ต่างๆ ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนก็จะไม่สามารถทำงานได้ การขนส่งสารอาหารผ่านผนังลำไส้ก็จะทำได้ลดลง ส่งผลให้ม้าไม่สามารถนำสารอาหารที่กินไปไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ระบบทางเดินอาหารส่วนท้ายของม้าประกอบด้วย ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ขนาดใหญ่ ลำไส้ใหญ่ขนาดเล็ก และไส้ตรง ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นประกอบด้วย 12-15% ของความจุทางเดินและลำไส้ใหญ่ 40-50% ของความจุทางเดิน หน้าที่หลักของส่วนนี้คือการย่อยจุลินทรีย์ (การหมัก) ของเส้นใยอาหาร (คาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างเป็นหลักจากอาหารสัตว์ในอาหารของม้า) ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่สำคัญของการหมักคือกรดไขมันระเหย (อะซิติก โพรพิโอนิก และบิวทิริก) ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับม้าที่เลี้ยงด้วยอาหาร จำพวก หญ้าหรือหญ้าแห้ง การหมักยังทำให้เกิดก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เช่นเดียวกับวิตามินบีส่วนใหญ่และกรดอะมิโนบางชนิด หน้าที่อีกอย่างของระบบนี้คือการดูดน้ำกลับ

อาหารแบบไหนเหมาะกับม้าที่สุด? ม้าต้องการสารอาหารหลัก 6 ประเภทเพื่อความอยู่รอด

 • น้ำ เป็นสารอาหารที่จำเป็นที่สุด หมั่น8989เช็คอย่างสม่ำเสมอว่าม้าได้รับน้ำที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอ โดยทั่วไปแล้วม้าจะดื่มน้ำประมาณ 1 ลิตรต่อหญ้าแห้งทุก 1 กิโลที่กิน และในกรณีอุณหภูมิสูง การทำงานหนัก หรือแม่ม้าที่กำลังให้นม ความต้องการน้ำอาจเพิ่มเป็น 3 ถึง 4 เท่าของปริมาณความต้องการปกติ
 • ไขมัน สามารถเพิ่มไขมันในอาหารเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานอาหาร ไขมันมีพลังงาน 9 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าธัญพืชหรือคาร์โบไฮเดรตถึง 3 เท่า อย่างไรก็ตาม อาหารที่มีไขมันสูงบางชนิดจะมีไขมัน 10 ถึง 12%
 • คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักที่มักถูกเลือกใช้ โครงสร้างหลักๆคือ กลูโคส คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้เช่นแป้งและน้ำตาลจะถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสในลำไส้เล็กและดูดซึมได้ง่าย คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ละลายน้ำ เช่น ไฟเบอร์ (เซลลูโลส) จะบายพาสการย่อยด้วยเอนไซม์และต้องหมักโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เพื่อปลดปล่อยแหล่งพลังงาน คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้มีอยู่ในเกือบทุกแหล่งอาหาร ข้าวโพดมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือข้าวบาร์เลย์และข้าวโอ๊ต อาหารสัตว์มักมีแป้งเพียง 6 ถึง 8% แต่การกินแป้งจำนวนมากหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูงอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการจุกเสียดหรืออักเสบได้
 • โปรตีน มันถูกใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อในช่วงเจริญเติบโตหรือการออกกำลัง โครงสร้างหลักของโปรตีนก็คือ กรดอะมิโน ซึ่งถั่วเหลืองและถั่ว alfalfa เป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถเพิ่มลงในอาหารได้อย่างง่ายดาย ม้าโตเต็มวัยส่วนใหญ่ต้องการโปรตีนเพียง 8-10% ในขณะที่แม่ม้าที่กำลังให้นมหรือลูกม้าในช่วงกำลังโตจะต้องการโปรตีนในสัดส่วนที่มากกว่า สัญญาณของการขาดโปรตีนในม้า ได้แก่ อาการขนหยาบ น้ำหนักลด อัตราการเจริญเติบโตลดลง การผลิตน้ำนมและประสิทธิภาพลดลง ในทางกลับกัน โปรตีนที่มากเกินไปอาจส่งผลให้มีการดื่มน้ำและการถ่ายปัสสาวะเพิ่มขึ้น และการสูญเสียเหงื่อในระหว่างออกกำลังกายก็เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ร่างกายขาดน้ำและอิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุล
 • วิตามิน ม้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการเลี้ยงดูมักจะมีวิตามินในปริมาณที่เพียงพอในอาหารของพวกมัน หากได้รับอาหารสัตว์สีเขียวสดหรืออาหารแบบ premixed แต่ในกรณีที่ม้าต้องการอาหารเสริมวิตามิน ก็ต่อเมื่อได้รับอาหารที่มีเมล็ดพืชสูงหรือหญ้าแห้งที่มีคุณภาพต่ำ หรือกรณีม้ามีความเครียดจากการเดินทาง การแสดง การแข่ง กิจกรรมที่ต้องออกแรงเป็นเวลานาน หรือรับประทานอาหารไม่ดี รวมทั้ง การป่วยและหลังผ่าตัด วิตามินส่วนใหญ่พบได้ในอาหารสัตว์ที่มีใบสีเขียว วิตามินอีพบได้ในอาหารสัตว์ที่มีสีเขียวสด ปริมาณจะลดลงตามการเจริญเติบโตของพืชและจะถูกทำลายในระหว่างการเก็บรักษาในระยะยาว ม้าที่ออกกำลังกายหนักหรืออยู่ภายใต้ภาวะเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจได้รับประโยชน์จากการเสริมวิตามินอี วิตามินเคและบีคอมเพล็กซ์ผลิตโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ วิตามินซีพบได้ในผักและผลไม้สด และผลิตโดยตับตามธรรมชาติ อาหารของม้ามักไม่มีสิ่งเหล่านี้ ม้าที่เครียดอย่างรุนแรงอาจได้รับประโยชน์จากอาหารเสริม B-complex และวิตามินซีในช่วงที่มีความเครียด
 • แร่ธาตุ สำหรับม้า แร่ธาตุจำเป็นสำหรับการรักษาโครงสร้างของร่างกาย ความสมดุลของของเหลวในเซลล์ (อิเล็กโทรไลต์) การนำกระแสประสาท และการหดตัวของกล้ามเนื้อ ปริมาณแร่ธาตุขนาดใหญ่ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แมกนีเซียม และกำมะถันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จำเป็นทุกวัน แคลเซียมและฟอสฟอรัสจำเป็นในอัตราส่วนเฉพาะ 2:1 แต่ไม่น้อยกว่า 1:1 Alfalfa เพียงอย่างเดียวสามารถเกินอัตราส่วน Ca:P ที่ 6:1 การที่ม้าเหงื่อออกจะทำให้โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ออกจากร่างกายของม้า ดังนั้น การเสริมอิเล็กโทรไลต์อาจเป็นประโยชน์สำหรับม้าที่มีเหงื่อออกมาก โดยปกติ หากม้าที่โตเต็มวัยที่กินหญ้าสีเขียวสดและอาหารแบบ pre-mixed พวกเขาจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมในอาหาร ยกเว้นโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ซึ่งควรมีอยู่เสมอ ม้าอายุน้อยอาจต้องเพิ่มแคลเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง และสังกะสีในช่วงปีแรกหรือสองปี
 • Forages จัดเป็นพืชตระกูลถั่วหรือหญ้า สารอาหารใน Forages จะแตกต่างกันไปตามความสมบูรณ์ของหญ้า การปฏิสนธิ การจัดการ และสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดปริมาณสารอาหาร พืชตระกูลถั่วมักจะมีโปรตีน แคลเซียม และพลังงานสูงกว่าหญ้า พืชตระกูลถั่วบางชนิด ได้แก่ clover และ alfalfa หญ้าที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ หญ้าออร์ชาร์ด ทิโมธี บลูแกรส และเฟสคิว หญ้าแห้งเป็นอาหารสัตว์ที่ ถูกเก็บแล้วนำมาตากแห้ง และมัดก่อนป้อนให้ม้า หญ้าแห้งจากพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนและแคลเซียมมากกว่าหญ้าแห้งทั่วไป 2-3 เท่า อย่างไรก็ตาม มันมักจะมีราคาแพงกว่า หญ้าแห้งทั่วไป ได้แก่ หญ้าทิโมธี โบรเม และสวนผลไม้ มีลำต้นละเอียด หัวเมล็ด และใบยาวกว่าพืชตระกูลถั่ว

 

Feeding Guideline:

 • 1. Foragesเป็นหลัก! พยายามป้อน Forages ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอจากนั้นจึงเพิ่มความเข้มข้น
 • 2. ให้อาหารในอัตรา 1.5 ถึง 2% ของน้ำหนักตัวของม้า
  •  ป้อนตามน้ำหนัก ไม่ใช่ปริมาตร!** ข้าวโอ๊ต 1 ปอนด์ ไม่ได้เท่ากับข้าวโพด 1 ปอนด์**
 • 3. กระเพาะอาหารม้ามีขนาดเล็ก ดังนั้นควรให้อาหารวันละสองครั้งไม่เกิน โดยน้ำหนักตัวไม่เกิน 0.5% ต่อมื้อ
 • 4. เพื่อรักษาน้ำหนักตัว ม้าส่วนใหญ่ต้องการเฉพาะอาหารสัตว์ น้ำ และบล็อกแร่เท่านั้น
 • 5. จัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง: ควรเก็บให้ปราศจากเชื้อรา หนู หรือการปนเปื้อน
 • 6. รักษาอัตราส่วน Ca:P ไว้ประมาณ 2 ส่วน Ca ต่อ 1 ส่วน P
 • 7. ให้อาหารตามกำหนดเวลา (ม้าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยและอารมณ์เสียง่ายเมื่อเปลี่ยนกิจวัตร)
 • 8. เปลี่ยนอาหารทีละน้อย (ท้องม้าไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนอาหารอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดอาการจุกเสียดได้)
 • 9. เมื่ออัตราการออกกำลังลดลง ให้ลดปริมาณลง
 • 10. ตรวจสอบฟันอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเคี้ยวอาหารได้

ปรึกษาทีมงาน Horsemega ได้ที่นี่ค่ะ

Leave a Reply