Wintec Anatomic Girth

  • สายรัดทึบ Wintec Anatomic Girthได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ม้าของคุณได้มากขึ้น จากการกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอบนพื้นที่ผิวที่ใหญ่ขึ้น และรองรับการกันกระแทกได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ม้าเกิดความสบายตัว
  • กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอ
  • กระจายแรงกดทับบนพื้นที่ผิวที่ใหญ่ขึ้น
  • ทำงานอย่างคล่องแคล่วด้วยกล้ามเนื้อของม้า
  • มอบความสมมาตรให้กับหน้าอกที่ขยายใหญ่ของม้าของคุณ
  • มีรูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้น