UltraShield® Sport Insecticide & Repellent 32oz Spray

  • เมื่อคุณต้องการปกป้องม้าของคุณในสภาพอากาศที่ร้อนหรือชื้น สเปรย์กันเหงื่อ UltraShield® Sport จะทำงานอย่างหนักในการป้องกันเหงื่อสำหรับการออกกำลังกายหนักในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นที่สุด
  • ขับไล่และฆ่ายุงที่อาจส่งไวรัสเวสต์ไนล์ ป้องกันแมลงกัดต่อยและริ้น สูตรน้ำให้การปกป้องยาวนานถึง 14 วัน