Silkcare Conditioner

  • แสงสะท้อนอันน่าทึ่งของ Silk ช่วยให้ขนแผงคอ และหางเปล่งประกายได้อย่างแท้จริง SILKCARE Conditioner ทำให้เส้นผมที่มีฝุ่น สิ่งสกปรก ปัสสาวะ คราบมูลสัตว์ และคราบอื่นๆ สามารถปัดออกได้ง่ายแม้หลังจากผ่านการใช้งานไปแล้วหลายวัน