PodoGuard 500ml.

PODO GUARD

ราคา 1,150.-บาท

ให้ความชุ่มชื้นซึมลึกถึงเนื้อในกีบม้า รักษาสมดุลความแข็งและยืดหยุ่นในกีบม้าได้เป็นอย่างดี

ป้องกันทั้งกีบแตกจากความแห้ง และชื้นเกินไป ได้ในเวลาเดียวกัน

  • ส่งเสริมให้เกิดกีบใหม่ขึ้นทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ไล่ความชื้นและแบคทีเรีย