OilMega 2l. 7Pcs.

OILMEGA

ราคา 2,500.-บาท

น้ำมันจากพืชผักนานาชนิด Omega3 และ 6 ในอัตาส่วนที่ดีต่อม้า และวิตามินอีสูง

Fat คุณภาพดีเพื่อช่วยเพิ่ม endurance ให้กับม้า เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับขนและผิวหนัง

บำรุงข้อต่อและระบบกล้ามเนื้อ

วิธีใช้

  • ผสมอาหาร สัปดาห์แรกควรให้ 100 ml/วัน    สัปดาห์ต่อๆควรให้ 50 ml/วัน

ไม่ควรเกิน 500 ml ต่อวัน ควรกินติดต่อกันอย่างน้อย 30 วัน