CoolSens 500ml.

COOL SENS

ราคา 1,150.-บาท

สารให้ความเย็นอย่างรวดเร็ว ส่งผลระงับต่อประสาทรับความเจ็บปวด

เสริมระบบหมุนเวียนโลหิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพผิว

ช่วยผสานแผล ไม่ควรให้สัมผัสที่ตา และเก็บห่างมือเด็ก

วิธีใช้

  • ผสม Coolsens เล็กน้อยในน้ำ อาบน้ำม้าช้าๆ

หมายเหตุ : ม้ามีกล้ามเนื้อมากกว่ามนุษย์และผิวสัมผัสสัมพันธ์น้อย อุณหภูมิที่ม้ารู้สึกสบายอาจต่ำกว่า 10 องศา ในมนุษย์ที่ 20 องศา